Penny Market Kft. „Plüssokosok 2” – Hűségprogram játékszabályzata

 

 

A Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44) (továbbiakban: Szervező)

Plüssokosok 2  Hűségprogram

elnevezésű hűségprogramot (a továbbiakban: „Hűségprogramot”) szervez az alábbi feltételekkel és módon:

 1. A Hűségprogram Résztvevői:

A Hűségprogramban kizárólag a 18. életévét betöltött természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehetnek részt. A Hűségprogram során kizárólag a 18. év feletti természetes személyek részére adható át hűségpont.

A Játékban a Szervező által kiadott belső szabályzat szerint vehetnek részt a Szervező alkalmazottai. A Szervező üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Szervező részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a Szervező részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói továbbra sem vehetnek részt a Játékban. A Játékban a hűségprogramot szervező ügynökségek munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem vehetnek részt.

 1. Hűségpontok Gyűjtése:

Ha a Résztvevő bármely magyarországi Penny Market üzletben vásárol és az egyösszegű vásárlása a 2.000,- forintot meghaladja, a Résztvevő Hűségpontot kap. A Résztvevő annyi Hűségpontot kap, ahányszor a nyugta/számla végösszege 2000-rel maradéktalanul osztható.

A Szervező a Hűségprogram időtartama alatt meghatározhat olyan egyéb termékeket, melyek megvásárlása esetén a Résztvevő – a vásárlás értékétől függetlenül – Extra Hűségpontot kap. Az Extra Hűségponttal jelölt termékek köre hetente változhat. Ezen termékeket a Szervező közzéteszi a heti érvényességű reklámkiadványában, honlapján és az üzleteiben elhelyezett POS-en. A Résztvevő akkor kap Extra Hűségpontot, ha a termék a vásárlás időpontjában szerepel a megjelölt termékek között és a vásárlás az Extra Hűségpontoknál meghatározott feltételeknek is megfelelt.

A Résztvevő a fenti vásárlások során kapott Hűségpontokat a Penny Market üzletekben a plüssöket tartalmazó displayeken elhelyezett, illetve az eladó-pénztárosoktól is kérhető gyűjtőfüzetbe gyűjtheti. A gyűjtőfüzet ingyenesen áll a Résztvevők rendelkezésére. A Résztvevő az összegyűjtött hűségpontokkal jogosult lesz a „Plüssokosok 2” kollekció valamely plüss figurájának kedvezményes megvásárlására az alábbiak szerint:

 • 15 hűségpont összegyűjtését követően 1.499,- Ft-os eladási áron 1 darab „Plüssokosok 2” plüss figurát vásárolhat,
 • 30 hűségpont összegyűjtése után 1 darab „Plüssokosok 2” plüss figurát ingyenesen vehet át.

A „Plüssokosok 2” kollekció termékei hűségpontok nélkül is megvásárolhatók a Szervező üzleteiben teljes áron: 4.999,- Ft-ért.

A „Plüssokosok 2” kollekcióba az alábbi plüss figurák tartoznak:

 • Csilla, a tengeri csillag
 • Flóra, a fóka
 • Teo, a teknős
 • Patrik, a pingvin
 • Csenge, a csiga
 • Ervin, a delfin
 • Oszkár, a rozmár
 • Polli, a polip

A Szervező a Hűségprogram ideje alatt esetlegesen egyéb ajándékokat is adhat, ezzel összefüggésben további promóciókat szervezhet. Az erre vonatkozó részletes ajánlatot, az ajándékok körét, elérhetőségét a vásárlás időpontjában érvényes reklámkiadvány és a honlapon megjelent tájékoztatás tartalmazza. Az egyéb ajándékokra vonatkozó ajánlat is a feltételeket megjelenítő reklámkiadvány érvényességi idejéig, legfeljebb azonban ezen termékek készletének erejéig érvényes.

 1. A Hűségprogram időtartama:

A Résztvevők a Hűségpontokat 2019. május 30. napjától – 2019. augusztus 21. napjáig, legfeljebb azonban a készlet erejéig gyűjthetik.

A Hűségprogram során összegyűjtött pontokat a Résztvevők 2019. május 30. és 2019. augusztus 28. között, legfeljebb azonban a „Plüssokosok 2” plüss figurák készletének erejéig válthatják be. A fenti határidők lejártát követően sem Hűségpontot gyűjteni, sem azt beváltani nem lehet.

A Szervező jogosult a beváltás és a gyűjtés időtartamát, feltételeit, a hűségprogramban részt vevő termékek körét, elérhetőségét egyoldalúan megváltoztatni, módosítani. A módosítás és változtatás közzététele a Résztvevők egyidejű, az elsődleges kommunikációs anyagokon (reklámkiadvány, üzletben kihelyezett nyomtatott sajtóanyagok és a honlapon közzétett tájékoztatók) megjelenített tájékoztatás útján valósul meg. A módosítás és változtatás a kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól érvényes. A közzétett módosítás jelen játékszabályzatot is automatikusan módosítja.

 

 1. Hűségpontok beváltása:

 

A Hűségpontokat a Résztvevő kizárólag a Szervező által kiadott, bármely Penny Market üzletben kérhető, ingyenes gyűjtőfüzetbe gyűjtheti, az alábbiak szerint:

 • kizárólag Penny Market üzletekben, a „Plüssokosok 2” játék során, jelen pontgyűjtésre meghatározott időtartam alatt kapott pontok ragaszthatók be a füzetbe,
 • korábbi akciókban kapott hűségpontokat, gyűjtőfüzeteket nem lehet jelen pontgyűjtés során felhasználni, azok érvénytelennek minősülnek jelen kampányban,
 • a hűségpontok kizárólag a pontoknak kijelölt helyre ragaszthatóak fel,
 • a pontokat úgy szükséges felragasztani, hogy azok egymástól jól elkülönüljenek, felismerhetőek legyenek,
 • több gyűjtőfüzetbe beragasztott pontok nem vonhatóak össze.
 • 30 darab összegyűjtött Hűségpont esetén nem lehetséges a pontérték megbontása, a pontokat kizárólag a számuk szerinti mennyiségben lehet figyelembe venni a beváltásnál – vagyis 30 darab Hűségpontot tartalmazó gyűjtőfüzet egy darab plüssfigura ingyenes átvételére ad lehetőséget, míg két darab 15 pontot tartalmazó gyűjtőfüzet két darab plüssfigura kedvezményes megvásárlásra ad kizárólag lehetőséget.
 • A pontok beragasztásnál a vonalkódot figyelembe kell venni, a gyűjtőfüzetben 1-15 és 16-30 között számozással van ellátva a pontok helye – külön felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a pontokat a vonalkód értékének (15 vagy 30 pont) megfelelően, jól láthatóan szükséges beragasztani.

A Résztvevő 30 darab Hűségpont összegyűjtése és egy darab gyűjtőfüzetbe történő beragasztását követően egy darab, a Résztvevő által kiválasztott „Plüssokosok 2” plüss figura ingyenesen átvételére szerez jogosultságot.

A Résztvevő 15 darab hűségpont összegyűjtése és egy darab gyűjtőfüzetbe történő beragasztását követően egy darab, általa kiválasztott „Plüssokosok 2” plüss figura kedvezményes áron történő megvásárlására szerez jogosultságot. Egy darab termék kedvezményes eladási ára 1.499,- Ft.

A pénztáros a kedvezmény érvényesítését követően a gyűjtőfüzetet átveszi a Résztvevőtől és azt a pénztárban helyezi el.

 1. A gyűjtőfüzettel és a hűségpontokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A vásárló más vásárlóra nem ruházhatja át az általa nem igényelt hűségpontokat, a Szervező munkatársainak, az őrző-védő szolgálatot ellátó biztonsági őröknek és a diákmunkát végző munkatársaknak sem ajánlhatja fel, ezeket fenn nevezetteknek tilos elfogadniuk.

A pénztártól való távozást követően hűségpont utólagosan nem adható ki. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén. Ebben az esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervező az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, hűségpontot nem pótolja.

A beváltási határidő lejárta után a Szervező a promócióban meghirdetett plüssfigurák kiadására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

A beváltási határidő lejárta után a Szervező a promócióban meghirdetett „Plüssokosok 2” plüss figura kiadására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

 1. A Hűségprogrammal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a Hűségprogram szabályait módosítsa, illetve a promóció működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező ezen döntéséről írásban tájékoztatja a Résztvevőket az elsődleges kommunikációs anyagain.

A termékre vonatkozó kedvezményes eladási ár, ill. ingyenesen kizárólag a pontgyűjtő füzet leadásával együtt érvényes, nem megfelelő (hiányos, elveszett, nem tartalmaz pontosan 15, ill. 30 pontot, más akcióra vonatkozó pontot ragasztott be stb.) pontgyűjtő füzet esetében kizárólag teljes áron tudja megvásárolni a Résztvevő.

A Hűségprogram feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek, ami a pontgyűjtő füzetek, a kiadható pontok és a hűségprogramban meghirdetett termékek készletére vonatkozik.

A Szervező ezúton is tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a termékek nem részei a Szervező állandó kínálatának, így azok korlátozott darabszámban és kizárólag ezen akcióra vonatkozó feltételek szerint érhetőek el.

A Szervező az akciót követően fentiek alapján abban a nem várt esetben, ha ezek készlete (pontgyűjtő füzet, termék, pontok) idő előtt elfogyna a Szervező nem kötelezhető ezek pótlására, sem egyéb kompenzációra. A Szervezővel szemben ilyen jellegű igény nem érvényesíthető.

Az akció kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Szervező kizárólag jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt hűségpontok átadására vállal kötelezettséget azok készletének erejéig. A Szervező helyettesítő termék megjelölésére jogosult, amennyiben a fenti készlet az akció időtartama alatt elfogyna, illetve bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Résztvevők megfelelő és egyidejű tájékoztatása mellett.

A Játékra vonatkozó tájékoztatás a www.plussokosok.penny.hu oldalon érhető el.

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Hűségprogramból bárkit indoklás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevő pontjait részben vagy egészben törölje. Szervező más nyereményjátékában már érvényesített vagy érvényesíteni kívánt vásárlásokat, blokkokat jelen Hűségprogramban nem lehet ismételten felhasználni, illetve ugyanez a szabály érvényes a már jelen Hűségprogramban felhasznált vásárlásokra is. A különböző Résztvevők hűségpontjainak összevonása, a hűségpontok átadása, készpénzre váltása nem lehetséges.

A Szervező ismételten tájékoztatja a Résztvevőket arról, hogy a promóció elsődleges kommunikációs anyagát a mindenkor érvényes reklámkiadvány, az üzletekben kihelyezett nyomtatott sajtóanyagok és a honlapján közzétett tájékoztatások képezik.

A Hűségprogramra vonatkozó valamennyi információ, az akcióban résztvevő termékek köre, üzleteink pontos címe és jelen akcióval kapcsolatos szabályzat elérhető a plussokosok.penny.hu oldalon, valamint a Hűségprogram ideje alatt további tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címen.

Alsónémedi, 2019. május 30.

Penny Market Kft.

Szervező